2018-POWER 2018-1-PL01-KA102-047564

Tytuł projektu: ,,Europa to nasz dom”

Realizacja w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Przyznana kwota dofinansowania wynosi:

147679,00 EURO (636821,38 PLN)

Termin realizacji:

01.09.2018 – 31.08.2020

Projekt jest skierowany zarówno do uczniów kształcących się w zawodach technik:elektryk, informatyk, elektronik, jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych. W projekcie weżmie udział 50 uczniów (34 informatyków i 16 elektryków i elektroników) oraz 7 nauczycieli.